เครื่องตอกและบล็อคตอก

เครื่องตอกและบล็อคตอก (ATTACHING MACHINE & FIXING DIES)

มีเครื่องตอกแบบมือโยก (HAND PRESS) เท้าเหยียบ (KICK TYPE) กึ่งออโต้ (SEMI AUTO) และเครื่องตอกอัตโนมัติ (FULL AUTO) พร้อมบล็อคตอก (FIXING DIES) เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่า