PRONG SNAP

กระดุมห้าขา PRONG SNAP

นิยมใช้กับเสื้อผ้าเด็ก หรือเสื้อผ้าแนวแฟชั่น สามารถทำสีตามผ้าและทำโลโก้บนหน้ากระดุมได้

วัตถุดิบ : ทองเหลือง (Nickel Free, Non Toxic)

 

SNAP BUTTON (RING-SPRING)

กระดุมกดสปริงวงแหวน PRESS FASTENERS (RING SPRING)

เหมาะสำหรับติดเสื้อผ้า เครื่องหนัง สิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการแรงยึดติดสูง สามารถทำสีตามผ้าและทำโลโก้บนหน้ากระดุมได้

วัตุดิบ: ทองเหลือง (Nickel Free, Non Toxic), เหล็ก

 

SNAP BUTTON (S-SPRING)

กระดุมกดสปริงคู่ PRESS FASTENERS (S-SRING)

ใช้กับเสื้อผ้า เครื่องหนังหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแรงยึดติดสูงเหมือนชนิด RING SPRING สามารถทำสีตามผ้าและทำโลโก้บนหน้ากระดุมได้

วัตถุดิบ: ทองเหลือง (Nickel Free, Non Toxic), เหล็ก