bag lock bag lock2

กุญแจกระเป๋า (Bag Lock)

สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าทำงาน กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าแฟชั่นต่างๆ ผลิตโดยวัสดุคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น